Logotipas VIRTUALUS FIZIKOS LABORATORINIS DARBAS. „TANKIO NUSTATYMAS“

Šią pogramą sukūriau atsidėkodamas mylimiausiam savo mokytojui Sauliui Žilinskui.

Mokytojas Saulius Žilinskas, dirbdamas fizikos ir informatikos mokytoju Žeimelio vidurinėje mokykloje, aktyviai taiko naujus, informacinėmis technologijomis paremtus mokymo metodus. Dar tais laikais, kai šiuolaikinių personalinių kompiuterių nebuvo, mokytojas turėdamas tarybinių „ВК-0010“ kompiuterių klasę, efektyviai naudojo ją testuojant mokinius fizikos, infromatikos temomis. Man taip pat teko pamatyti ir susipažinti su mokytojo kurtomis programomis. Matydamas šių technologijų naudą mokymo procesui, brandinau mintį įgytas žinias pritaikyti naujų mokomųjų priemonių sukūrimui. Po ilgo, kelis mėnesius užtrukusio kūrimo proceso (bendradarbiaujant su mokytoju S. Žilinsku), pavyko sukurti šią interaktyvią programą.

Pirmoji programos versija buvo sukurta 2004-aisiais. Ji veikė gerai, bet nebuvo išvaizdi. 2007-aisiais programai suteikiau naują išvaizdą. Ją mokytojas Saulius Žilinskas pristatė projekte „Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo 7-8 -ųjų klasių ugdymo procese proveržis“.

Programos ekrano vaizdas parodytas žemiau. Pačią programą galite parsisiųsti iš jai skirtos svetainės.

Programos „Tankio nustatymas“ darbo aplinkos vaizdas

<< Ankstesnis darbas | Sekantis darbas >>


© 2009 - 2024 Liudas Tumonis.